Nyhetsbrev 2017-03-31

910101Aktuellt från Strömstad akademi – News from Strömstad Academy No. 2017-03 ,    

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
Arne Höök/redigerare – råd till ledamöter i Strömstad akademi Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
ISREE 2017 and Academic Festival
Senaste nytt Latest News
Arne Höök och Johan Hakelius höll seminarium lördagen den 18/3
Karl Gunnar Hammarlund was appointed Associate Professor 15/3
Kjell-Åke Brorsson was appointed Assistant Professor 14/3
March Column in Strömstads Tidning
Notiser
Gudmund Bergqvist: Göteborgsmöte
Gudmund Bergqvist: Artiklar
Märta Rosenlind: Välkommen till vårträff i Lund
Märta Rosenlind: Engagemang i styrelsen Marie-Louise Wadenberg: Reports from 18 March
Meeting disussing the future of the Academy web page
Seminar with Höök and Hakelius
Kort rapport från lördagens (18 mars på Tekniska Museet i Stockholm) morgonmöte samt eftermiddagens
workshop med journalisterna Arne Höök och Johan Hakelius Rune Wigblad:
Debatt om magnetsvävande tåg i Bohusläningen under februari-mars 2017
English summary
Därför är magnettågen ett attraktivt alternativ
Asien satsar stort på magnettåg
Anders Steene: Satsar svensk turism på hållbarhetsperspektivet

yy
Läs Nyhetsbrev 2017-03