Nyhetsbrev 2017-04-30

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2017-04 News from Strömstad Academy No.2017-04 30 april 2017
Contents:
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
ISREE 2017 and Academic Festival
Preliminärt program för akademiska högtiden
Senaste nytt Latest News
Lars Broman och Sven Moosberg: Uppmaning till ledamöter om årsavgiften!
April Column in Strömstads Tidning
Gudmund Bergqvist: Koster april 2017
Annica Dahlström: Presentation av den Nordiska antologin För våra barns bästa Annica Dahlström: The Nordic Anthology For Our Children’s’ Best Rune
Wigblad och Mattias Svederberg: Svar på Du Rietz debattinlägg i
Bohusläningen ”Därför blir det svårt för tågen i höga hastigheter”
yy

Läs Nyhetsbrev 2017-04