Nyhetsbrev 2017-05-31

Klicka på länken för att läsa

Det senaste från Strömstad akademi 

News from Strömstad Academy No.2017-05-31 

Including Call to Annual Meeting and Program for the Academic Festival and the ISREE 2017 Symposium
Contents:
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
Article Published in Strömstads Tidning 11 May:
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
Akademisk högtid 19-22/6 2017. Academic Festival 19-22 June 2017.
Preliminärt program (läget 31/5 2017)
ISREE 2017 Program 19 – 21 June (- 22 June) 2017
Article Published in Strömstads Tidning 4 May
Gunnar Windahl: The crisis of democracy is still with us
Lars Ingelstam: Rysslands folk är inte våra fiender!
Ny studie om samarbete med ryssar och Ryssland
Rune Wigblad: Magnettågsdebatten fortsätter!
Aadu Ott: Active Learning in an Innovative Learning Environment
Åsa Morgerg: Ett intressant boksläpp med titeln ”A Good
Life for All” äger rum på Högskolan i Gävle 2017-06-02