Nyhetsbrev 2017-09-30

Klicka på länken för att läsa

Det senaste från Strömstad akademi

News from Strömstad Academy No.  2017-09 26 

Contents:
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor´s corner
Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
New Fellows
Information till ledamöter: Tillgång till övernattningsrum i Strömstad via
Strömstadsbyggen
Remissvar på Kulturutredningen från Strömstad akademi
Rune Wigblad: Bygg snabba tåg på riktigt!
Gudmund Bergqvist: Koster Folkbildnings Institut (KFI)
Bilaga: Koster Folkbildnings Institut. Styrelsesammanträde den 11/9
2017