Nyhetsbrev 2017-08-30

 

Klicka på länken för att läsa

Det senaste från Strömstad akademi

News from Strömstad Academy No. 2017-08 31 

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor´s corner
Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
New Fellow
Utvärdering Strömstad akademis akademiska högtid 19-22/6 2017.
Sammanställning av synpunkter (t o m 31/8).
ISREE 2017 Symposium Grading and Comments
Kostervatten. Remissvar från Strömstad akademi
Gudmund Bergqvist: Remissvar från Kosters Folkbildningsinstitut
Föreläsningar av akademiledamöter i Strömstad i höst
Bodil Jönssons krönika i Strömstads Tidning 19/8-17