Nyhetsbrev 2017-10-31

Klicka på länken för att lösa 

Det senaste från Strömstad akademi  

News from Strömstad Academy No. 2017-10, 27 oktober 2017

Contents:
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor´s corner Peter Fritzell: Från er
ordförande From your Chair
     Hemsidan. De olika Arbetsgrupperna . Nya ledamöter . Antologierna
Akademiska högtiden 2018. Nästa Styrelsemöte. Inom AU.
Lars Broman: Från er rektor – From your Vice Chancellor
     Information om ekonomihantering: Använd endast plusgiro 1115-5
     Information on Economic Transactions
     From International Solar Energy Society Newsletter September 2017
     Vetenskapslördag 9/12 2017
Marie-Louise Wadenberg: Minnesanteckningar från förberedande styrelsemöte
via telefon inför ordinarie styrelsemöte i Göteborg den 11 november, 2017.
Maria Aronsson: Strömstad in light 
     Seminarieprogram kl.13.00-18.00 på Scandic Laholmen, Strömstad Anders
Gustavsson: Nyutkommen bok Folkloristic studies in Scandinavia
Strömstads Tidning, artikel och krönika