Nyhetsbrev 2017-11-30

Klicka på länken för att läsa

 Det senaste från Strömstad akademi 

News from Strömstad Academy No 2017-11. 1 December 2017

Contents:

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor´s corner
Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
     Information om ekonomihantering: Använd endast plusgiro 1115-5
     Information on Economic Transactions
Gunnar Windahl: Some misunderstandings concerning the relationship between
monistic materialism and psychiatric illness
Rune Wigblad: Utred lågprisalternativ och magnettågsalternativ
Gudmund Bergqvist: Några funderingar kring demokratiteknokrati problematiken
och miljöhoten
     Recension av Om tyranni
Vetenskapslördag 9 december 2016 i Falun
Strömstads Tidning 24/10-17: Allwoods föreläsning
     28/10-17: Morbergs krönika
                     Ingelstams föredrag
    18/11-17: Dahlströms föredrag
                    Adamsons krönika
Marie-Louise Wadenberg: Minnesanteckningar från förberedande styrelsemöte
16/10
     Protokoll från styrelsemöte 11/11 2017 i Göteborg