Nyhetsbrev 2018-09

Läs Nyhetsbrev 2018-09

yy

Nyhetsbrev

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2018-08, News from Strömstad Academy No. 2018-08, 30 september 2018

This is a bi-lingual Newsletter, written in Swedish and English. All English text is written with Italic letters. You may especially note that Editor’s cornerFrom your Chair, and Moberg’s article are written in both languages, first Swedish, then English.
 
Innehåll/Contents
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
     September Report from Strömstad
     Three New Academy Fellows
     Two New Reports in the Academy’s Free Publication Series
     Falun Group Met 26 September
     Academic Festival – Economic Report
     Report from EuroSun 2018 10-13 September
     University West Academic Festival 19 October
Boken Turismhistoria i Norden har utkommit
Per-Olof Eliasson: Strömstad Academy Celebrates Ten Years
Gunnar Windahl: Vad är ett faktum? Oklarheter och missförstånd apropå dagens debatt om ’alternativa fakta’ och ’faktaresistens.’ with Abstract in English
Åsa Morberg: Litterär kanon – något för Sverige? Debatt om litterär kanon stärker läsandet i skolan
     Literary Canon: Is a canon reflecting important work in the Swedish literature heritage something for Sweden? A debate
     about whether such a canon would strengthen reading in schools
Gudmund Bergqvist: För medlemmar i Strömstad Akademi i Göteborgstrakten
Strömstads Tidning 27 september 2018, Marita Adamsson: FN-soldat, språklärare, författare
Strömstads Tidning 29 september 2018, Lars Ingelstam: Ryska folket är inte våra fiender