Nyhetsbrev 2018-01-31

  Klicka på länken för att läsa

Det senaste från Strömstad akademi

News from Strömstad Academy No. 2018-01-31

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
     On a Letter with a Pen
Vart kan alla gamla professorer ta vägen?
     Where can all old professors go?
Fredrik Christensson och Thomas Strand: Hur skapas bättre förutsättningar för forskare efter 67 års ålder?
Åsa Morberg: Strömstads Akademi har potential som utbildningsanordnare
Rune Wigblad: Magnettågsdebatten i GP
Rune Wigblad och Fredrik Larsson: Fel att välja höghastighetståg till lågpris
Rune Wigblad /Mattias Svederberg Våga satsa på ny teknik när Ostlänken ska byggas
Strömstad akademis krönika i Strömstads Tidning 27/1 2018
Aadu Ott: Gravitationsvågor –so what?