Nyhetsbrev 2018-02-28

Klicka på länken för att läsa

 Det senaste från Strömstad akademi

Nyhetsbrevet inkludear det preliminära programmet för sommarens högtidsseminarium.

News from Strömstad Academy No. 2018-02, 28 februari 2018

Innehåll/Contents:

  • Anders Gustavsson: Redaktörens ruta – Editor’s corner
  • Peter Fritzell: Från er ordförande – From your Chair
  • Lars Broman: Från er rektor – From your Vice Chancellor
  • Strömstad akademis akademiska högtid 18-21 juni: 10, års-jubileum
    – Academic Festival in Strömstad 18-21 June: 10-year Anniversary
  • Gunnar Edman och Sten Philipson: Lars Bjerkenstedt 1940-2018
  • Strömstad akademis krönika i Strömstads Tidning 24/2 2018
  • Bodil Jönsson: Bryt fantasilösheten – ta vara på äldres unika förmågor
  • Åsa Morberg: Apropå besöket på riksdagen: Befria lärarna – om lärare och politik, en nyutkommen bok av John Steinberg