Nyhetsbrev 2018-04-30

Läs pdf-versionen av Nyhetsbrev 2018-04 yy
Läs nya broschyren yy

Broschyr

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2018-04

News from Strömstad Academy No. 2018-04 30 april 2018

Innehåll Contents:

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner 

Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
Kallelse till årsmöte 18/6 kl 1630.
Invitation to Annual Meeting 18 June at 1630

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor

     Two messages to Academy Fellows

     My Indian adventure

     ENCELL Newsletter from Jönköping University 

Gudmund Bergqvist: Medlemmar i Göteborgsområdet angående lokalt möte

Strömstad akademis nya 4-sidiga broschyr Strömstad Academy’s new 4-page leaflet 

Åsa Morberg: Strömstad Akademi – ett perfekt ”hotell” för utkastade forskares forskningsbidrag

Åsa Morberg: Marknadsförings-idéer till Strömstad akademi

Ingrid Liljeroth: Vägval och växande; ny bok

Strömstads Tidning 3 artiklar 31/3-28/4 2018

Lena Kallenberg: Leve litteraturen, låt litteraturen leva!