Nyhetsbrev 2018-10

Nyhetsbrev 2018-10

yy

Läs Nyhetsbrev

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2018-10
News from Strömstad Academy No. 2018-10
31 oktober 2018

This is a bi-lingual Newsletter, written in Swedish and English. All English text is written with Italic letters. You may especially note that Editor’s corner and From your Chair are written in both languages, first Swedish, then English.

Innehåll/Contents:

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
     Rapport från Högskolan Västs akademiska högtid
Report from University West’s Academic Festival

Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
     Announcing Academic Festival 2019
Graduation Ceremony at University of Göteborg

Gunnar Windahl: Further reflections upon the place of the concept ’fact’ in the search for knowledge

Åsa Morberg: Mandatory Language in Primary School (Year 5 or Year 6) – the Lack of Teachers Complicate Mandator’s Assignment the Possibilities
     Obligatoriskt språkval i grundskolans åk 5 eller åk 6 – lärarbristen komplicerar huvudmännens uppdrag

Carl E Olivestam: Kanon laddad – Åsa redo för avfyrning
     English version in short

Åsa Morberg: Svar till Carl Olivestam om avfyrandet av en litterär kanon
     Reply to Carl Olivestam about the firing of a literary canon

Björn Hammarskjöld: Two Recent Publications

Record from Board meeting Strömstad Academy 181013 at the Museum of Technology, Stockholm
Protokoll från styrelsemöte på Tekniska Museet 13/10 2018

Strömstads Tidning 27 oktober 2018. Ingrid Liljeroth: Att tänka längre än näsan räcker

Dagens Nyheter 7 oktober 2018. Per Snaprud: Nobelpristagarna har fångat den subjektiva tiden; om May-Britt och Edvard Mosers senaste forskning