Nyhetsbrev 2018-11

 

yy

Läs Nyhetsbrev

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2018-11
News from Strömstad Academy No. 2018-11
30 november 2018
 
This is a bi-lingual Newsletter, written in Swedish and English. All English text is written with Italic letters.
 
Contents:
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
     Two new Strömstad Academy Fellows
     Reserve Hotel Room in Strömstad for the Academic Festival
 
Åsa Morberg: Akademiskt essäskrivande nyutkommen bok från Studentlitteratur
Åsa Morberg och Bodil Frisdal: Sverige slår nytt världsrekord i skolbränder, men varför brinner egentligen svenska skolor? Seminarium under vetenskapsdagarna i juni 2019
     Sweden Beats the World Record in the School fires, but Why are Swedish Schools on Fire? Seminar During Science Days in June 2019
Carl Olivestam: Strömstad akademi Good Bye?
     Stromstad Academy – Good Bye?
Gudmund Bergqvist och Rune Wigblad: Strömstad Akademi, Ett fritt nordiskt institut för avancerade studier
     Strömstad Academy, A Free Nordic Institute for Advanced Studies
Gudmund Bergqvist: Koster Folkbildnings Institut (KFI)
Gudmund Bergqvist: Recension av Steven Pinker: Enlightenment now
     Review of Steven Pinker  – Enlightenment Now
Rune Wigblad: Debattartikel i ETC
Strömstads Tidning 24 november 2018, Eugen Ungethüm; Risker med nanopartiklar i luften