Nyhetsbrev 2019-04

Läs Nyhetsbrev 2019-04

yy

Läs Nyhetsbrev

This is a bi-lingual Newsletter, written in Swedish and sometimes in English. All English text is written with Italic letters and marked with blue. You may especially note that in the Content the contributions with English text are marked with (Eng.).

 

Innehåll/Content

Lars Broman: From your Vice Chancellor (Från er rektor) ………………………………….. 2

Om den akademiska festivalen – Academic Festival (Eng.) ……………………………….. 3

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta; Editor´s corner (Eng.)………………………… ….. 6

Eugen Ungethum: Hur kan vi hejda miljöförstöringen? ………………………………….. … 11

Peter Fritzell: Om mötet med riksdagpolitiker, April 2019 (Eng.) ………………………… 13

Åsa Morberg: Synopsis till bokprojekt (Eng. Synopsis of book project) ……………….. 18

Göran Bryntse: Liberal skrämselpropaganda om elenergin ……………………………..  .. 22

Rune Wigblad: När kan vi köpa biljett till magnettågen i Sverige? (Eng.) …………… .. 24

Lars Ingelstam: Kärnvapnen måste avskaffas! ………………………………………………  .. 26

Lars Broman: Har kärnkraftens grundläggande farlighet glömts bort? ……………… … 28

Marita Adamssons recension av Anders Gustavssons nya bok ………………………… . 30

Gunnar Windahl: Populism and ’the people’ – a fuzzy couple ……………………………. . 32

Gudmund Bergqvist: Lokalavdelningarna under första kvartalet 2019. ………………..  36

Sammanfattning av arbetet i AU Strömstad akademi första kvartalet 2019. (Eng.).  38

Christina Hultman: Hållbara utvecklingsmål inom utbildning och forskning. (Eng.)… 44

Protokoll från styrelsemöte på Tekniska Museet den 23/3 2019. Protocol (Eng.) …..48