Nyhetsbrev 2019-01

12

 

yy
Läs Nyhetsbrev

Aktuellt från Strömstad akademi News from Strömstad Academy No. 2019-01 31/1 2019
 
This is a bi-lingual Newsletter, written in Swedish and English. All English text is written with Italic letters. You may especially note that Editor’s corner and From your Chair are written in both languages, first Swedish, then English.
 
Innehåll Contents:
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
     Welcome to Our New Fellow
     Elected Fellows for 2019 Förtroendevalda ledamöter för 2019
     Strömstad Academic Festival 17-20 June 2019. Preliminary program
Aadu Ott: Legacy 2019.  Study initiated by Aadu Ott
Gudmund Bergqvist: Vad händer i våra lokalavdelningar?
     What happens in our local sections?
Bodil Frisdal: Aktiviteter i Malmö-Lund lokalavdelning
     Activities Malmö-Lund Local Section
Science Saturday 2 March 2019 1230-1630
KG Hammarlund: Vad gör väl namnet?
     What’s in a name?
Hans Arén och Ulla Herlitz: Om Kosters framtid
Gunilla Sandin: Winter Word Festival 15-17 februari
Ari Lampinen: Biogas filling station in Strömstad 
Åsa Morberg: 65+ plussare är guld värda när lärarbristen växer
     65+ people are worth their weight in gold when the lack of available teachers is growing
Rune Wigblad: Vad väntar ni på? Köp in egna vattenbombare
     Tillägg: Artikel om magnettåg i GP
Dagens Nyheter, Namn och nytt 11 januari 2019, Birgitta Brobeck. Mossaed får aspen att sjunga
Strömstads Tidning 26 januari 2019, Christina Hultman: Psykiatrin utvecklas – varför ökar problemen?