Nyhetsbrev 2019-02

Läs Nyhetsbrev 2019-02 yy

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2019-02. News from Strömstad Academy No. 2019-02. 28 februari 2019 

This is a bi-lingual Newsletter, written in Swedish and English.
All English text is written with Italic letters. You may note that 
many of the texts are written in both languages.

Contents:

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner

Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
     Be proud, people in Strömstad!

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
     Welcome to Our New Fellow
     
Strömstads akademiska festival 17-20 juni: Nu kan du registrera dig!
     
Strömstad Academic Festival 17-20 June 2019: Time to Register!
     
Important recommendation
     Science Saturday 2 March 2019 1230-1630

Gudmund Bergqvist: Vad händer i våra lokalavdelningar i mars och senare 
     What happens in our local sections in March and later

Bodil Frisdal: Strömstad akademi går in i en ny fas
     Strömstad Academy goes into a new phase

Åsa Morberg: Varför brinner våra skolor? Ett seminarium under akademiska högtiden 19 juni 0900-1030

Åsa Morberg: Mobiler i skolan – regeringen vill införa mobilförbud- ett olycksfall i arbetet?
     Cell phones in school – the Government wants to forbid cell phones – an accident?

Mariana Back: Påminnelse – Spegelmetoden

Christina Hultman: 
     Strömstad akademi vill göra er uppmärksamma på en intressant konferens som vi fritt kan delta i
     Strömstad akademi wants to inspire you to participate in an interesting conference

DN 19-02-10. Rune Wigblad och Mattias Svederberg: Trafikverket desinformerar om magnettågen

Curie 19-02-11. Ole Petter Ottersen: Så stärker vi forskningens attraktionskraft

Strömstads Tidning 19 februari 2019. Thomas Bennelind: Jila Mossaed öppnade till eftertanke med poetisk högläsning

Strömstads Tidning 23 februari 2019. Peter Fritzell: Var stolta, Strömstadsbor, över akademin!