Nyhetsbrev 2019-03

Läs Nyhetsbrev 2019-03

yy

Läs Nyhetsbrev

Aktuellt från Strömstad akademi/News from Strömstad Academy No. 2019-03, 31 mars 2019

Bi-lingual Newsletter, written in Swedish and English. All English text is written with Italic letters. 

Innehåll/Contents                                                                                                      

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner                                          

Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair                                                 

RIFO lunchseminarium: Seniora forskare – hur tar högskolan tillvara på dem?     

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor                                        

     Final Report on ISREE 2017                                                                               

     Science Saturday at Dalarnas Museum 2 March                                               

     New Fellow of Strömstad Academy                                                                   

     Four New AAS and FSS Titles in March                                                            

     Honorary Doctor at Dalarna University                                                              

     Reminder: Please Pay Your Annual Fee Before End of April!                           

     Academic Festival Update                                                                                  

     Strömstads akademiska festival 17-20 juni: Nu kan du registrera dig!              

     Important recommendation                                                                                 

Gunnar Windahl: Populism and ´the people´ -a fuzzy couple, Part I                       

Åsa Morberg: Lösningarna på framtidens skolproblem kommer inte uppifrån, från experter och byråkrater

     Solutions for the future in the school system will not come from experts and bureaucrats

Bodil Frisdal: Lundaavdelningens månadsmöte 29/3

Bodil Frisdal: Möt våren tillsammans med Strömstad akademi i Köpenhamn samt Valborg och 1:a Maj i Lund

     Meet the spring together with Strömstad Academy in Copenhagen and Valborg and 1 May in Lund
Maria Borgström et al.: Välkommen till bokrelease – Ungdomar och den nya kosmopolitismen
Strömstads Tidning 16/3 2019. Eugen Ungethüm och Torborg Hegardt: Människa-System-Samverkan 
Strömstads Tidning 30/3 2019. Rune Wigblad: Så backar Sverige in i framtiden