Nyhetsbrev 2019-06

Läs Nyhetsbrev 2019-06 yy

Innehåll/Content
Ledning och styrelse ……………………………………………………………………………………….. 2
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor (Eng.)…………………………2
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor ́s corner (Eng.)…………………………..2
Peter Fritzell om bland annat Vetenskapsfestivalen (Eng.) ………………………………7
Lars Broman: Årets vetenskapsfest bjuder på många höjdpunkter…………………..10
Sammanfattning av arbetsutsk./AU Strömstad akademi, april-juni 2019. (Eng.)…12
Strömstad akademis skriftserier (Eng.)………………………………………………………..21
Årsmöte Koster folkbildningsinstitut…………………………………………………………….23
Åsa Morberg: Ett bokprojekt om framgångsrik forskarkarriär (Eng.) …………………24
Akademins krönika i Strömstads tidning…………………………………………………………. 27
Bode Janzon: Ge bohuslitteraturen nytt liv! ………………………………………………….27
Vetenskapligt bidrag………………………………………………………………………………………. 29
Gudrun Olsson om Ånger………………………………………………………………………….29
Reportage i Strömstads tidning om Vetenskapsfestivalen………………………………… 36
Klimat och miljö ur tre vinklar på Skagerack …………………………………………………36
Fria Ord…………………………………………………………………………………………………………. 38
Christina Hultman: Viljen I veta och viljen I förstå…(Eng.) ………………………………38
Rune Wigblad: Ett kåseri om hur Kosters naturreservat kan utvecklas (Eng.)……42
Per Flensburg om Klimatmodeller (Eng.)……………………………………………………..44
Åsa Morberg: Reflektioner efter vetenskapsfestivalen 2019 (Eng.) ………………….47