Nyhetsbrev 2019-07

Nyhetsbrev 2019-07 yy

Läs Nyhetsbrev

 

Strömstad akademi Nyhetsbrev/Newsletter 2019-07
 
Innehåll/Content
Ledning och styrelse ……….2
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor (Eng.) .. 2
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor´s corner (Eng.) … 2
Peter Fritzells sommarbriefing (Eng.) ……. 7
Rapport från Strömstad akademis framtidsgrupp (Eng.) … 10
Protokoll Årsmöte Strömstad akademi den 17/6, 2019 (Eng.).. 13
Protokoll styrelsemöte Stadshuset Fars Sal, Strömstad den 17/6 2019. (Eng.) ….. 19
Reportage om Strömstad akademi i Forskning.no …. 29
Eldreopprør blant svenske forskere ……. 29
Debattinlägg i massmedia ……… 35
Ole Petter Ottersen: En forskarskola borde etableras …. 35
Rune Wigblad: Bred enighet om snabba tåg det enda ansvarsfulla . 37
Fria ord …………. 39
Åsa Morberg om att «Alla ska kunna studera oavsett ort» (Eng.) .. 39
John Fletcher: Våra kommande vägval (Eng.) ….. 44

 

  1.