Nyhetsbrev 2019-08

Nyhetsbrev 2019-08 yy

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2019-08

News from Strömstad Academy No. 2019-08

31 aug 2019

This is a bi-lingual Newsletter, written in Swedish and sometimes in English. All English text is written with Italic letters and marked with blue. You may especially note that in the Content the contributions with English text is marked with (Eng.).

Innehåll/Contents
Ledning och styrelse . 2
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor (Eng.) 2
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor´s corner (Eng.) . 3
Peter Fritzells sommarbriefing (Eng.) 7
Rapport från Strömstad akademis framtidsgrupp (Eng.) 10
Vetenskapskrönika i Strömstads tidning 13
Åsa Morberg: Satsa på, och stärk de obehöriga lärarna! (Eng) 13
Carl Olivestam: Gör om Strömstads ”Vision 2030” . 15

Reportage 17
Om höghastighetståg och magnettåg i DN . . 17
Om Bodil Jönssons bok ”Gott om tid” 20
Debattinlägg i massmedia 26
Rune Wigblad: Lyft blicken för ett nordiskt tågsamarbete . 26
Recensioner publicerade i tidskrifter 29
Anders Gustavssons recension: Norrmänens kärlek til ‘hytta’ 29
Anders Gustavssons recension: ”Påskefeiring i Norge” 31

Fria ord 36
Gudmund Bergqvists recension av Fukuyama (2018) (Eng.) 36
Per Flensburg om paradigmskiften (Eng.) . 43…