Nyhetsbrev 2019-09

Nyhetsbrev 2019-09

yy

Läs Nyhetsbrev

Ledning och styrelse ………….. 2

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor (Eng.) …… 2

Peter Fritzell: Om aktuella händelser (Eng.) ……….4

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor´s corner (Eng.) ……11

Marylou Wadenberg – Arbetet i AU (Eng.) ……….18

Gudmund Bergqvist: Lokalavdelningarna 3.e kvartalet 2019 (Eng.) ….. 26

Gudmund Bergqvist: Videoserien (Eng.) ………. 27

Gudmund Bergqvist: Akademisk inspirationskurs – ett upprop …… 28

Gustavsson, Olivestam & Morberg om nästa antologi (Eng.) …… 29

Vetenskapskrönika i Strömstads tidning ………. 34

Är vår demokrati värd att försvara?……….. 34

Reportage ……………. 37

I GP: Christer Fuglesang är trött på reportrar ……… 37

Om Christer Fuglesang i Curie ………… 41

Jila Mossaed intervjad i ETC 16 sept 2019 ………. 46

Debattinlägg i massmedia …………. 50

Carl Olivestam m fl: Rusta inte ned utbildningen för undersköterskor …. 50

Rune Wigblad: 13 minuter [Uddevalla] till Göteborg är fullt möjligt ….. 53

Rune Wigblad: Höghastighetståg ersätter inte flyg …….. 58

Fria ord ……………. 61

Åsa Morberg: Tid för handledning ger kvalitet (Eng.) …….. 61

Gudmund Bergqvist om Rees bok ”Om framtiden…” (Eng.) …… 67