Nyhetsbrev 2019-10

Nyhetsbrev 2019-10 yy

Innehållsförteckning/Contents                      

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor ìs corner 1

Ledning och styrelse 3

Ordförandens månadsbrev 4

Strömstad akademis serier 6

Protokoll från styrelsemöte på Tekniska Museet i Stockholm den 12/10 2019 7

Antologi: Renewable energy for our future 12

Krönika i Strömstads tidning 13

Reportage 14

Debattinlägg i massmedia 14

Recensioner 17