Nyhetsbrev 2020-02

Strömstad akademis Nyhetsbrev februari 2020
Strömstad Academy bi-lingual Newsletter February 2020

Läs Nyhetsbrev!
 
Innehållsförteckning – Contents       sid/page
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta       1
Rektors rapport (including preliminary program for Academic Festival 15-18 June)  3
Ordförandens rapport         5
Framtidsgruppens rapport         6
Vetenskapskrönika i Strömstads tidning       9
Välfärden          9
Inbjudan           12
Debattinlägg i massmedia         13
Fria ordet          14
ISREE 2020          17
   
This email has been scanned by BullGuard antivirus protection.
For more info visit www.bullguard.com
Avsnitt för bifogade filer
 8