Nyhetsbrev 2020-03

Strömstad akademi Nyhetsbrev mars 2020/bilingual Newsletter March 2020
 

Läs Nyhetsbrev 2020-03

Top News:
Styrelsen i Strömstad akademi har beslutat att ställa in Vetenskapsdagarna 16-17 juni.
The Board of Strömstad Academy has decided to cancel the Science days in Strömstad, Sweden, on 16-17 June 2020.
 
Innehållsförteckning/Contents
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta/Editor´s Corner  1
Rektors rapport/From your Vice Chancellor  3
Ordförandens rapport/From your Chair 4
Styrelseprotokoll/Board Meeting Protocol 6
Arbetsutskottet/Working Committee Report 13
Vetenskapskrönika i Strömstads Tidning/Science Chronicle in Strömstads Tidning 17
Välfärden/Welfare 19
Climate change 21
Fria ordet/Free Word 22

10