Ansökan om medlemskap

Strömstad akademi välkomnar ansökningar till rektor Lars Broman, Stångtjärnsvägen 132, 79174 Falun eller akademi@stromstadakademi.se

Ange: 

  • ditt namn
  • adress
  • födelsedatum 
  • vilket ämne du vill bli förordnad.

Bifoga vidimerad kopia på dokument som styrker din akademiska status enligt ovan. Även om akademin i hög grad består av emeriti är också till för den som fortfarande är yrkesaktiv. Välkommen i akademin. Årsavgiften debiteras i efterhand.