GDPR

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Syftet med denna integritetspolicy är att visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Läs mer om GDPR