Akademins syfte

Akademin består av akademiker engagerade i forskning, utveckling, utbildning och information. 
Akademin är är till stor del virtuell men är lokaliserad till Strömstad och har  lokaler i Strömstads stadshus.
Högsta organ är årsmötet. Däremellan styrs akademin av sin styrelse; se länst ner på denna sida.

Broschyr Strömstad akademi

GDPR