Ledamöter

Ledamöter – Members

 

Namn / Name Vetenskap / Science   Uppdrag / Mission
Agrell, Per-Sigurd Informatik / Informatics    
Allwood, Jens Kommunikationsvetenskap / Communication Science
Alsén, Elisabeth Neurolingvistik   Styrelseledamot / Board Member
Amundsen, Arne Bugge Kulturhistoria    
Andersson, Bo Utbildningsvetenskap    
Andersson, Sten Arkitektur / Architecture    
Arafa, Salah Förnybar energi och hållbar utveckling  / Renewable Energy and Sustainable Development     
Arén, Hans     Stödjande / Supporting
Areskoug, Nils-Göran tvärvetenskapliga studier    
Asplin, Nina Reproduktiv och perinatal hälsa / Reproductive and Perinatal Health    
Axelryd, Pernilla     Stödjande / Supporting
Axelsson, Gabriella      Stödjande / Supporting
Back, Mariana Vetenskapskommunikation / Science Communication   Vice ordförande / Deputy Chair
Basch, Anglika Materialteknik / Materials   Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Berg, Ulf Organisk kemi / Organic chemistry   Valberedning, sammankallande / Election Committee convenor 
Bergelin, Christine     Stödjande / Supporting
Bergen, Helena, von Landskapsarkitektur, konst / Landscape Architecture
Bergqvist, Christina Neurologi och pediatrik / Neurology and Pediatrics    
Bergqvist, Gudmund Pediatrik / Pediatrics   Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Bergström, tomas Klinisk mikrobiologi / Clinical Micro Biology
Björkroth, Maria Museivetenskap / Museum Science   Revisor / Auditor
Blum, Konrad Förnybar energi / Renewable energy   Stödjande / Supporting
Borgström, Maria Pedagogik / Pedagogics    
Bravo, Diana spanska / Spanish    
Breilid, O C S Förnybar energi / Renewable Energy    
Broman, Lars Fysik  / Physics   Rektor / Vice Chancelor
Broman, Per-Anders,       Stödjande / Supporting
Brorsson Norberg, Birgitta Svenska  / Swedish    
Brorsson, Kjell-Åke Ekologisk ekonomi / Ecological Economics
Bryntse, Göran Energieffektiv teknik / Energy Efficient Technologies   Revisor suppleant / Auditor stand in
Burns, Tom R Sociologi / Sociology     
Böhme, Jan Molekylärbiologi / Molecular Biology
Chariandy, Celeste Zoologi, plant science    
Christenson, Fredrik     Stödjande / Supporting
Dahlström, Annika Morfologi, neurovetenskap   Hedersledamot /  Honorary member
Datta, Gouri Fysik / Physics
Deppert, Knut Fysik  / Physics    
Drakenlordh, Rikard Historia / History    
Egermark, Inger Ortodonti / Orthodontics
Ekelund, Anders Ortopedi / Orthopedics    
Eklund, Johan     Stödjande / Supporting
Engström, Arne Matematikdidaktik / Mathematics Education    
Eriksson, Erik Tysk litteraturvetenskap / German Comparative Literature    
Eriksson, Gunnar Körledning / Choir Leadership   Hedersledamot /  Honorary member
Eriksson, Isabell      Stödjande / Supporting
Eriksson, Ulf Hållbar stadsplanering  / Sustainable Urban Planning   Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Eskilsson, Lena     Stödjande
Flensburg, Per Informatik / Informatics   Styrelseledamot,
nyhetsbrevredaktör, webredaktör,
Fletcher, John Ekonomi / Economics   Sammankallande Falusektionen, Framtidsgruppen
Francia, Guadalupe Pedagogik/Pedagogics    
Frejd, Torbjörn Organisk kemi/Organic Chermistry
Frisdal, Bodil Pedagogik / Pedagogics   Sammankallande Lundsektionen, Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Fritzell, Peter Ortopedi / Orthopedics   Styrelseordförande / Chair of Board
Fuglesang, Christer Rymdpartikelfysik / Astroparticle Physics   Adjungerad professor / Honorary Professor
Garg, Hari Prakash Solenergi / Solar Energy    
Godow Bratt, Sanne Hållbar samhällsutveckling / Sustainable Society Development    
Graviz, Ana Pedagogik /Pedagogics    
Groningen, Ernst van astronomi / Astronomy    
Grundén Ingrid Pedagogik /Pedagogics    
Gustavsson, Anders Etnologi / Ethnology   Vice rektor / Vice vice chancelor
Hammarlund, Karl Gunnar Historiedidaktik / Mathematics Education    
Hammarskjöld, Björn Pediatrik / Pediatrics    
Heie, Peter      Stödjande / Supporting
Heie, Ulrika     Stödjande / Supporting
Heldner, Christina Franska / French    
Helgeson, Bo     Stödjande / Supporting
Hellberg, Dan Obstretik, gynekologi    
Hofrén Erik Museivetenskap / Museum Science   Hedersledamot /  Honorary member
Holm, Nils G Religion / Science of Religion
Hultman Christina Psykiatrisk epidemiologi / Psychiatric Epidemiology   saknas
Hultman, Jan Anestesi / Anaesthesia    
Høeg, Asger Vetenskapspommunikation / Science Communication   Hedersledamot /  Honorary member
Ilie, Cornelia Lingvistik och retorik / Linguistics and Rhetoric
Ingelstam Lars Teknik och social förändring / Technology and Social Change    
Jansdotter, Märta Företagsekonomi / Business Administration    
Jansson, Bo G litteraturvetenskap / Literature   Kassör/ Treasurer
Janzon, Bode Historia / History    
Jern, Stefan Psykologi / Psycology    
Johander, Lisbeth     Stödjande / Supporting
Johannisson, Bengt Entreprenörskap / Entrepreneurship
Johansson, Bengt G Utbildningsvetenskap    
Jonsson, Kjell Idehistoria / History Ideas    
Jönsson, Bodil Fysik, rehabiliteringsteknik / Physics   Hedersledamot /  Honorary member
Jönsson, Hans Olof Juridik / Law    
Kandpal, Tara, C Solenergi / Solar Energy   Hedersledamot /  Honorary member
Karlsson, Ulrika     Stödjande / Supporting
Kazmerski, Lawrence Solenergi / Solar Energy   Hedersledamot /  Honorary member
Kovalenko, Natalya Vetenskapskommunikation, astronomi / Science Communication, astronomi    
Kullenberg, Gunnar Oceanografi / Oceanography    
Lamm, Johan Energihushållning i fysisk planering / Energy Economics in Physical Planning    
Lampinen, Ari Förnybar energi / Renewable Energy   Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Liljeroth, Ingrid Specialpedagogik / Special Education    
Lindberg, Odd Socialt arbete / Social Work    
Lindgren, Ingvar Fysik  / Physics    
Lindholm, Jan     Stödjande / Supporting
Lindström, Annika Obstetrik och gynekologi / Obstetrics and Gynecology    
Lingefjärd, Thomas Matematikdidaktik / Mathematics Education    
Ljungström, Åsa, Werner Etnologi / Ethnology    
Lorendahl, Bengt Företagsekonomi / Business Administration    
Mattsson, Mats-Olof Cellbiologi / Cell Biology    
Molander, Sverker Miljösystemanalys / Environment System Analysis    
Moosberg, Sven     Stödjande / Supporting, 
Morberg, Åsa Didaktik / Education   Styrelseledamot / Board Member
Moser, Edvard Neurofysiology / Neuro Physiology   Hedersledamot /  Honorary member
Moser, May-Britt  Neurofysiology / Neuro Physiology   Hedersledamot /  Honorary member
Mossaed, Jila     Hedersledamot /  Honorary member
Mouwitz, Lars Yrkeskunnande och teknologi
Nilsson, Per-Olof Fysik  / Physics    
Nordin, Irene Gilsenan Engelska / English    
Nordström, Marie Mikrobiologi / Micro Biology
Näverå, Elisabeth     Stödjande / Supporting
Ohlin, Acke Ortopedi / Orthopedics    
Olivestam, Carl E Utbildningsvetenskap / Science of Education   Styrelseledamot / Board Member
Olsson, Dan Tyska / German    
Olsson, Gudrun Psykologi / Psycology    
Ott, Aadu Utbildningsvetenskap / Science of Education    
Ottersen, Ole Petter  Medicin / Medicine Science   Hedersledamot /  Honorary member
Petersen, Ann-Louise Utbildningsvetenskap / Science of Education    
Philipson, Sten Etik och värderingsforskning / Ethics and Value Reserarch
Rosenlind, Märta Pedagogik / Pedagogics    
Rydberg, Anders Mikrovågsteknik / Microwave Technology
Rönnerstrand, Torsten Litteraturvetenskap / Comparative Literature
Samuelsson, Bodil Vårdvetenskap / Welfare   Styrelsemedlen Valberedning / Election Committee
Samuelsson, Kersti Neurologisk rehabilitering / Neurological Rehabilitation
Sandin, Gunilla     Stödjande / Supporting
Sedig, Kjell Innovationsteknik / Innovation Technology    
Shahrtash, Fateme M Hållbarhet / Sustanability
Simkò, Myrtill Cellbiologi / Cell Biology    
Singh, Man Fysikalisk kemi / Physical Chemistry    
Skønberg, Sven-Erik Sociologi / Sociology    
Stankiewics Nakken, Olga Fysik  / Physics    
Steene, Anders Turismvetenskap / Tourism Studies
Svallhammar, Stig Kulturgeografi / Human Geography    
Tarigan, Elieser Förnybar energi / Renewable Energy
Tropp, Hans Ortopedisk kirurgi / Orthopedic Surgery    
Ungethüm, Eugen Tillämpad klimatologi /Applied Climatology    
Wadenberg, Marie-Louise Farmakologi/ Pharmacology   Sekreterare / Secretary
Wadström, Torkel Medicinsk mikrobiologi/ Medical Bacteriology    
Waldenström, Urban In vitro fertilisering / In Vitro Fertilization   Suppleant till styrelsen / Board Stand-in
Vestlund, Johan Solenergiteknik / Solar Energy Technology   Sammankallande i  framtidsgruppen, webgruppen
Wetterberg, Lennart Psykiatri / Psychiatry    
Wigblad, Rune Företagsekonomi inr. industriell ekonomi / Management and Operations Management   Ordinarie styrelseledamot / Ordinary Board Member
Wik, Tina Arkitektur / Architecture    
Wilczek, Frank Fysik/Physics   Hedersledamot /  Honorary member
Wiltsche, Harald Vetenskapsfilosofi / Philosophy of science    
Windahl, Gunnar Psykologi /Psychology   Valberedning / Election Committee
Peter Währborg medicin / Internal Medicine    
Åström, Alexander Digital medicin    
Östberg, Wilhelm     Stödjande / Supporting