Styrelse

Styrelse för Strömstad Akademi 2017 – 2018

Organisationsnummer: 802442-9287

Styrelse för 2018 valdes vid årsmötet 27/6-17 består av:

Ordförande Chair Peter Fritzell.
Vice ordförande Deputy Chair Mariana Back
Kassör: Treasurer Sven Moosberg
Ordinarie ledamot: Deputies Gudmund Bergqvist
    Göran Bryntse
    Bodil Frisdal
    Åsa Morberg
    Aadu Ott
    Marie Louise Wadenberg
    Rune Wigblad
Suppleant:   Ari Lampinen
    Carl Olivestam
    Urban Waldenström
Strömstad representant representative  municipality Margareta Fredriksson
     
Rektor Vice Chancellor Lars Broman
Prorektor Deputy Vice Chancellor Anders Gustavsson
Web-master   Jan Ternhag