Utdrag ur stadgar

Utdrag ur Stadgar för Strömstad akademi ideell förening10 § Medlemskap
Regler beslutade 10/9 2008 och reviderade 18/6 2010: Den som är eller varit professor eller bedömts behörig till professur vid ackrediterat lärosäte (universitet, högskola) kan förordnas som professor. Den som är docent vid svenskt lärosäte eller har motsvarande kompetens kan förordnas som biträdande professor. Den som har doktorsexamen/motsv och som är eller varit lektor/motsv vid ackrediterat lärosäte kan förordnas som assisterande professor. Den som har svensk doktorsexamen/motsv kan förordnas som forskarassistent. Den som har svensk akademisk grundexamen/motsv kan förordnas som forskningsassistent.

* * * *
Rules decided on 10 September 2008 and revised on 18 June 2010: She/he who is or has been Professor or   judged qualified as Professor at an accredited University can be appointed as Professor. She/he who is approved   Docent (Associate Professor) at a Swedish University or has the similar competence can be appointed Associate   Professor. She/he who has a doctorate degree from an accredited University and has been lecturer at an accredited   University can be appointed Assistant Professor. She/he who has a doctorate degree from an accredited University   can be appointed Research Associate. She/he who has a bachelor degree from an accredited University can be