Fri skriftserie

STRÖMSTAD AKADEMIS FRIA SKRIFTSERIE    är akademins andra elektroniska skriftserie. Ladda hem i pdf-format.

2018-11 – Gudmund Bergqvist – Dör demokratin? Från en internationell debatt, 12 sid FFS-8
2018-09 – Lars Ingelstam – Technology as the Core Issue On the Need to Liberate Technology Studies from Economism and Scientism, 11 sid FSS-7
2018-09 – Rune Wigblad – Två års debatterande om magnettåg utan resultat – ett återgivande av debatten utifrån mitt perspektiv, 109 sid FSS-6
2017-01 Gudmund Bergqvist, Cannabis den 12. landsplågan. En översikt i ett angeläget ämne, 17 sid FSS-5
2016-03 Att förutse framtiden. En översikt och några personliga synpunkter, Gudmund Bergqvist, 40 sid FSS-4
2016-03 Fri forskning – lyx eller nödvändighet? En forskningshistorisk betraktelse, Kjell-Åke Forsgren, 12 sid FSS-3
2014-12, Om Centrum för solenergiforskning SERC och Europeiska solingenjörsskolan ESES. En personlig betraktelse, Lars Broman, 24 s. FSS-2
2013-07, FC – på tröskeln till en annan värld, Ingrid Liljeroth, 150 sid FSS-1