Fri skriftserie

STRÖMSTAD AKADEMIS FRIA SKRIFTSERIE    är akademins andra elektroniska skriftserie. Ladda hem i pdf-format.

2013 07, FC – på tröskeln till en annan värld, Ingrid Liljeroth, 150 s. FSS-1
2014 12, Om Centrum för solenergiforskning SERC och Europeiska solingenjörsskolan ESES. En personlig betraktelse, Lars Broman, 24 s. FSS-2
2016 03 Fri forskning – lyx eller nödvändighet? En forskningshistorisk betraktelse, Kjell-Åke Forsgren, 12 s. FSS-3
2016 03 Att förutse framtiden. En översikt och några personliga synpunkter, Gudmund Bergqvist, 40 s. FSS-4
Gudmund Bergqvist, Cannabis den 12. landsplågan. En översikt i ett angeläget ämne, 17 s FSS-5