Fri skriftserie

STRÖMSTAD AKADEMIS FRIA SKRIFTSERIE    är akademins andra elektroniska skriftserie. Ladda hem i pdf-format.

Datum Rubrik FSS
2019-03 Hans Arén och Ulla Herlitz – Kosters framtid, problembeskrivning och målformulering hör ihop, 16 sid   FSS-10
2019-03  Ulla Herlitz och Hans Arén – Den första samhällsnivån, 46 sid   FSS-9
2018-11 Gudmund Bergqvist – Dör demokratin? Från en internationell debatt, 12 sid FSS-8

2018-09
Lars Ingelstam – Technology as the Core Issue On the Need to Liberate Technology Studies from Economism and Scientism, 11 sid FSS-7

2018-09
Rune Wigblad – Två års debatterande om magnettåg utan resultat – ett återgivande av debatten utifrån mitt perspektiv, 109 sid FSS-6

2017-01
Gudmund Bergqvist, Cannabis den 12. landsplågan. En översikt i ett angeläget ämne, 17 sid FSS-5

2016-03
Att förutse framtiden. En översikt och några personliga synpunkter, Gudmund Bergqvist, 40 sid FSS-4

2016-03
Fri forskning – lyx eller nödvändighet? En forskningshistorisk betraktelse, Kjell-Åke Forsgren, 12 sid FSS-3

2014-12
Om Centrum för solenergiforskning SERC och Europeiska solingenjörsskolan ESES. En personlig betraktelse, Lars Broman, 24 s. FSS-2

2013-07
FC – på tröskeln till en annan värld, Ingrid Liljeroth, 150 sid FSS-1