AAS

Acta Academiae Stromstadiensis – AAS

Se framsidan på AAS01 – AAS41

[metaslider id=”2438″]

Datum Rubrik AAS
jun-2019 Anders Gustavsson, Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge, 139 sid  AAS-45
mar 2019 Anders Steene, Without Transportation no Tourism Industry. Case Stockholm / Sweden, 17 sid. AAS-44
mar 2019 Stig Svallhammar, Om transporter och nationell identitet, 32 sid. AAS-43
dec 2018 Barnbarnens århundrade. Rune Wigblad och Lars Broman, red. 435 sid.     AAS-42
dec 2018 Hälsa och miljö Antologi utgiven 2018 av Strömstad akademi Institut för avancerade studier Gudmund Bergqvist och Anders Gustavsson, redaktörer AAS-41
okt 2018 Torsten Rönnerstrand, ”Mitt hemland badar i blod” – Om Jila Mossaed som exilpoet, 13 sid AAS 40
okt 2018 Anders Gustavsson, Alkoholkontakter över den svensk-norska riksgränsen i ett historiskt förändringsperspektiv, 44 sid  AAS-39
okt 2018 Gunnar Windahl, Värdelära i ett pluralistiskt samhälle. Några kritiska reflektioner, 14 sid AAS-38
okt 2018 Ingvar Lindgren, Kvantmekaniken och vårt universum.  Lever vi i en singel eller multipel värld?, 9 sid  AAS-37  AAS-37
mar 2018
Tom R. Burns, Ewa Roszkowska, Nora Machado Des Johansson and Ugo Corte,
Paradigm Shift in Game Theory, 42 s
AAS-36
nov 2017

Christina Heldner, Poesins makt och Historiens fasor. En essä om Odysseus Elytis och hans stora diktcykel To Axion Esti, 39 s

AAS-35
nov 2017 Odysseus Elytis’ To Axion Esti i svensk tolkning och med förord av Christina Heldner, 90 s AAS-34
aug 2017 Lars Broman, Editor, 12th International Symposium on Renewable Energy Education Proceedings, 118 s AAS-33
jan 2017. Cecilia Rastad, Lennart Wetterberg and Cathrin Martin, Patients, Experience of Winter Depression and White Room Treatment, 23 s. AAS-32
jan 2017 Activities in Renewable Energy for School Children. Tara C Kandpal and Lars Broman, 48 s. AAS-31
nov 2016 Renewable Energy Education for the Future. Tara C Kandpal and Lars Broman, 77 s. AAS-30.
april 2015 Quality of Renewable Energy Utilization in Transport in Sweden. Ari Lampinen, 55 s. AAS-29.
feb 2015 Renewable Energy Education. A Worldwide Status Review. Tara C Kandpal and Lars Broman, 75 s. AAS-28
apr 2014 Strövtåg i tankens värld. Om estetik och mening. Nils-Göran Areskoug, 14 s. AAS-27
apr 2014 Vår bättre framtid, red. Gunnar Windahl, Aadu Ott och Lars Broman, 99 s. AAS-26.
apr 2014 Svenska översättningar av Dantes Gudomliga komedi -la Divina Comedia. Christina Heldner, 16 s. AAS-25.
feb 2014 How to Write a Master in Science Communication Thesis. Lars Broman, 49 s. AAS-24
feb 2014 Interactive Exhibition Design. Lars Broman, 54 s. AAS-23
jan 2014 Mästerverk eller studentspex? Reflektioner kring en berömd text av Jacques Derrida. Christina Heldner, 19 s. AAS-22
jan 2014 Entre indifférence et sarcasmes – Sur la réception en France de Tomas Tranströmer, Prix Nobel suédois. Christina Heldner, 24 AAS-21
dec 2013 Den blå planetens atmosfärelektriska system. Eugen Ungethüm, 19 s. AAS-20
okt 2013 Development and Governance of Renewable Methane Use in Transport, Ari lampinen, 47 s. AAS-19
okt 2013 Forskarens roll i forsknings-processen. En etnologs reflektioner och erfarenheter, Anders Gustavsson, 15 s. AAS-18.
okt 2013 Fossil Fuel Support Mechanisms in Finland. Ari Lampinen, 17 s. AAS-17
sep 2013 On the Importance of PURE – Public Understanding of Renewable Energy, Lars Broman and Tara C Kandpal, 18 s. AAS-16
mar 2013 The Problem of Generality in Models for Translation Criticism – as applied to Eva Ström’s new translation of the Shakepearean Sonnets, Christina Heldner, 24 s. AAS-15
mar 2013 On Rhythm in Poetry Translation- A New Swedish Translation of Shakespeare’s Sonnets, Christina Heldner, 21 s. AAS-14
mar 2013 Konst och vetenskap i samspel, Nils-Göran Areskoug, 23 s. AAS-13
mar 2013 Death,dying and Bereavement in Sweden and Norway. A Comparative Study, Anders Gustavsson, 23 s. AAS-12
sep 2012 A Tentative approach towards a Consensus between Theories about Science Education and Practices in Comprehensive Schools, Aadu Ott, Aslaug Norden-Ott and Lars-Göran Vedin, 16 s. AAS-11
sep 2012 Albert och Harry. Två vagabonder i kosmos, Aadu Ott, 19 s. AAS-10
sep 2012 The Legendary Journalist Günter Wallraff, Erik Eriksson, 13 s. AAS-9
sep 2012 Systemtanken inom den vetenskapliga psykologin, Gunnar Windahl, 17 s. AAS-8
aug 2012 World Wide Workshop in Science Education, Aadu Ott, 42 s. AAS-7
aug 2012 Solenergi för räknekunniga, Lars Broman, 26 s. AAS-6
aug 2012 Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design, Aadu Ott och Erik Ott, 155 s. AAS-5
aug 2012 En grekisk tragedi – om Churchill och ”befrielsen” av Grekland, Torsten Rönnerstrand, 11 s. AAS-4
aug 2012 Bredd och djup. Strömstad akademi presenterar sig, red. Gunnar Windahl, 47 s. AAS-3
nov 2011 Solar Engineering – a Condensed Course, Lars Broman, 67 s. AAS-2
apr 2011 Inre och yttre verklighet, red. Aadu Ott, Anders Steene och Gunnar Windahl, 104 s. AAS-1