AAS

Acta Academie Stromstadiensis – AAS

apr-11 Inre och yttre verklighet, red. Aadu Ott, Anders Steene och Gunnar Windahl, 104 s. AAS-1
nov-11 Solar Engineering – a Condensed Course, Lars Broman, 67 s. AAS-2
aug-12 Bredd och djup. Strömstad akademi presenterar sig, red. Gunnar Windahl, 47 s. AAS-3
aug-12 En grekisk tragedi – om Churchill och ”befrielsen” av Grekland, Torsten Rönnerstrand, 11 s. AAS-4
aug-12 Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design, Aadu Ott och Erik Ott, 155 s. AAS-5
aug-12 Solenergi för räknekunniga, Lars Broman, 26 s. AAS-6
aug-12 World Wide Workshop in Science Education, Aadu Ott, 42 s. AAS-7
sep-12 Systemtanken inom den vetenskapliga psykologin, Gunnar Windahl, 17 s. AAS-8
sep-12 The Legendary Journalist Günter Wallraff, Erik Eriksson, 13 s. AAS-9
sep-12 Albert och Harry. Två vagabonder i kosmos, Aadu Ott, 19 s. AAS-10
sep-12 A Tentative approach towards a Consensus between Theories about Science Education and Practices in Comprehensive Schools, Aadu Ott, Aslaug Norden-Ott and Lars-Göran Vedin, 16 s. AAS-11
mar-13 Death,dying and Bereavement in Sweden and Norway. A Comparative Study, Anders Gustavsson, 23 s. AAS-12
mar-13 Konst och vetenskap i samspel, Nils-Göran Areskoug, 23 s. AAS-13
mar-13 On Rhythm in Poetry Translation- A New Swedish Translation of Shakespeare’s Sonnets, Christina Heldner, 21 s. AAS-14
mar-13 The Problem of Generality in Models for Translation Criticism – as applied to Eva Ström’s new translation of the Shakepearean Sonnets, Christina Heldner, 24 s. AAS-15
sep 2013. On the Importance of PURE – Public Understanding of Renewable Energy, Lars Broman and Tara C Kandpal, 18 s. AAS-16
okt-13 Fossil Fuel Support Mechanisms in Finland. Ari Lampinen, 17 s. AAS-17
okt-13 Forskarens roll i forsknings-processen. En etnologs reflektioner och erfarenheter, Anders Gustavsson, 15 s. AAS-18.
okt 2013. Development and Governance of Renewable Methane Use in Transport, Ari lampinen, 47 s. AAS-19.
dec 2013. Den blå planetens atmosfärelektriska system. Eugen Ungethüm, 19 s. AAS-20
jan-14 Entre indifférence et sarcasmes – Sur la réception en France de Tomas Tranströmer, Prix Nobel suédois. Christina Heldner, 24 AAS-21
jan-14 Mästerverk eller studentspex? Reflektioner kring en berömd text av Jacques Derrida. Christina Heldner, 19 s. AAS-22,
feb-14 Interactive Exhibition Design. Lars Broman, 54 s. AAS-23.
feb-14 How to Write a Master in Science Communication Thesis. Lars Broman, 49 s. AAS-24.
apr-14 Svenska översättningar av Dantes Gudomliga komedi -la Divina Comedia. Christina Heldner, 16 s. AAS-25.
apr 2014. Vår bättre framtid, red. Gunnar Windahl, Aadu Ott och Lars Broman, 99 s. AAS-26.
apr-14 Strövtåg i tankens värld. Om estetik och mening. Nils-Göran Areskoug, 14 s. AAS-27.
feb-15 Renewable Energy Education. A Worldwide Status Review. Tara C Kandpal and Lars Broman, 75 s. AAS-28.
april 2015. Quality of Renewable Energy Utilization in Transport in Sweden. Ari Lampinen, 55 s. AAS-29.
nov-16 Renewable Energy Education for the Future. Tara C Kandpal and Lars Broman, 77 s. AAS-30.
jan-17 Activities in Renewable Energy for School Children. Tara C Kandpal and Lars Broman, 48 s. AAS-31.
jan 2017. Cecilia Rastad, Lennart Wetterberg and Cathrin Martin, Patients, Experience of Winter Depression and White Room Treatment, 23 s. AAS-32.
aug 2017 Lars Broman, Editor, 12th International Symposium on Renewable Energy Education Proceedings, 118 s AAS-33
nov 2017 Odysseus Elytis’ To Axion Esti i svensk tolkning och med förord av Christina Heldner, 90 s AAS-34
nov 2017

Christina Heldner, Poesins makt och Historiens fasor.

En essä om
Odysseus Elytis och hans stora diktcykel To Axion Esti, 39 s

AAS-35
mar-18
Tom R. Burns, Ewa Roszkowska, Nora Machado Des Johansson and Ugo Corte,


Paradigm Shift in Game Theory, 42 s

AAS-36