AAS30-AAS39

okt 2018 Anders Gustavsson, Alkoholkontakter över den svensk-norska riksgränsen i ett historiskt förändringsperspektiv, 44 sid  AAS-39
okt 2018 Gunnar Windahl, Värdelära i ett pluralistiskt samhälle. Några kritiska reflektioner, 14 sid AAS-38
okt 2018 Ingvar Lindgren, Kvantmekaniken och vårt universum.  Lever vi i en singel eller multipel värld?, 9 sid  AAS-37  AAS-37
mar 2018 Tom R. Burns, Ewa Roszkowska, Nora Machado Des Johansson and Ugo Corte, Paradigm Shift in Game Theory, 42 s AAS-36
nov 2017

Christina Heldner, Poesins makt och Historiens fasor. En essä om Odysseus Elytis och hans stora diktcykel To Axion Esti, 39 s

AAS-35
nov 2017 Odysseus Elytis’ To Axion Esti i svensk tolkning och med förord av Christina Heldner, 90 s AAS-34
aug 2017 Lars Broman, Editor, 12th International Symposium on Renewable Energy Education Proceedings, 118 s AAS-33
jan 2017. Cecilia Rastad, Lennart Wetterberg and Cathrin Martin, Patients, Experience of Winter Depression and White Room Treatment, 23 s. AAS-32
jan 2017 Activities in Renewable Energy for School Children. Tara C Kandpal and Lars Broman, 48 s. AAS-31
nov 2016 Renewable Energy Education for the Future. Tara C Kandpal and Lars Broman, 77 s. AAS-30