AAS40-AAS49

     
apr-2020  Åsa Morberg, Anders Gustavsson o Carl E Olivestam, red., Forskarkarriärer, 242 s. AAS-49
sep-2019 Gunnar Kullenberg, Effekter av klimatrelaterade förändringar i havet, 13 s AAS-48
sep-2019 Per Flensburg, Den stora tankestriden inom informatik: En idéhistorisk analys, 75s AAS-47
sep-2019 Carl Olivestam, red och Anders Gustavsson, medv, Värderingar, 29552 s AAS-46
jun-2019 Anders Gustavsson, Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge, 139 sid  AAS-45
mar 2019 Anders Steene, Without Transportation no Tourism Industry. Case Stockholm / Sweden, 17 sid. AAS-44
mar 2019 Stig Svallhammar, Om transporter och nationell identitet, 32 sid. AAS-43
dec 2018 Barnbarnens århundrade. Rune Wigblad och Lars Broman, red. 435 sid.     AAS-42
dec 2018 Hälsa och miljö Antologi utgiven 2018 av Strömstad akademi Institut för avancerade studier Gudmund Bergqvist och Anders Gustavsson, redaktörer AAS-41
okt 2018 Torsten Rönnerstrand, ”Mitt hemland badar i blod” – Om Jila Mossaed som exilpoet, 13 sid AAS 40