Samarbeten

Strömstad akademi har sitt säte i Strömstad. Kommunen bidrar till verksamheten bland annat genom att erbjuda lokaler. Vi arrangerar varje år en AKADEMISK HÖGTID och  VETENSKAPSDAGAR i samarbete med Strömstads kommun.